GDPR

    Subsemnatul/a , în calitate de cumpărător, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către S.C. SARAMOB DESIGN S.R.L., cu sediul social în STR ROZELOR 4, LES, BIHOR, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/2304/2004 , RO17023602 reprezentată legal prin GALE GHEORGHE, în calitate de furnizor bunuri.

    S.C. SARAMOB DESIGN S.R.L prelucrează datele dvs cu caracter personal  pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor companiei, efectuarea de studii și cercetări de piață, în scop statistic, cât și în virtutea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

    Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Am citit si sunt de acord cu Politica GDPR

    Privacy Policy Settings